Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Ngọc Phương Quý
Giới tính Nữ
Năm sinh 1987
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Chính sách đất đai, quản lý tài nguyên và môi trường
Chuyên môn giảng dạy Đăng ký thống kê đất đai Quản lý hành chính về đất đai
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2014), Kỹ sư (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Địa chính
Địa chỉ 17/35 Phùng Hưng - Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email lengocphuongquy@gmail.com
Công trình 1 Đề tài18 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 02:36:14 01-06-2018