Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Đình Huy
Giới tính Nam
Năm sinh 1985
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu suy thoát và phục hồi đất, môi trường đất, dinh dưỡng cho cây trồng, đánh giá đất đai
Chuyên môn giảng dạy khoa học đất, suy thoái và phục hồi đất
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Trồng trọt
Địa chỉ 13/2 La Sơn Phu Tử - Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email ledinhhuyhuaf@gmail.com
Công trình 6 Đề tài4 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 20:56:08 03-07-2012