Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Trung Hải
Giới tính Nam
Năm sinh 1984
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học Đất,
Chuyên môn giảng dạy Khoa học Đất; Lý học Đất; Hóa học Đất
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2016), Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS: 6)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học đất
Địa chỉ 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyentrunghai@huaf.edu.vn
Công trình 1 Đề tài8 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:47:35 15-06-2017