Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Quỳnh Mai
Giới tính Nữ
Năm sinh 1988
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý tài nguyên, Khoa học đất
Chuyên môn giảng dạy Đánh giá đất đai, Tài nguyên đất đai, Quản lý Tài nguyên
Chức danh
Bằng cấp Kỹ sư (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học đất
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email lequynhmai1989@yahoo.com
Công trình 3 Đề tài9 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 22:25:20 03-06-2012