Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Dương Thanh Hải
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Đơn vị Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Chăn nuôi động vật, sinh sản gia súc
Chuyên môn giảng dạy Giải phẫu gia súc, sinh sản gia súc
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Chăn nuôi
Địa chỉ 40/18 Nguyễn Phúc Nguyên. TP Huế
Điện thoại 090-555-8284
Email duongthanhhai@huaf.edu.vn
Công trình 11 Đề tài2 Sách & Giáo trình19 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 15:34:37 19-06-2018