Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Thị Nha Trang
Giới tính Nữ
Năm sinh 1982
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Công tác xã hội, xã hội học
Chuyên môn giảng dạy công tác xã hội
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Xã hội học
Địa chỉ p. 203 KTT Đống Đa, Lê Hồng Phong
Điện thoại
Email nguyenthinhatrang910@gmail.com
Công trình 8 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 08:10:36 09-07-2018