Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Thị Thanh Thảo
Giới tính Nữ
Năm sinh 1972
Đơn vị Khoa Tiếng Anh
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên
Chuyên môn giảng dạy Tiếng Anh Biên - Phiên dịch
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2014)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Pháp văn (C), Nga văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Địa chỉ Số 01 Cao Xuân Dục
Điện thoại 0916972244
Email phanthao0105@gmail.com
Công trình 2 Đề tài1 Sách & Giáo trình10 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 12:17:23 21-08-2017