Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Dương Quốc Nõn
Giới tính Nam
Năm sinh 1990
Đơn vị Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý tài nguyên, môi trường; Nghiên cứu rủi ro thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn); Thị trường đất đai.
Chuyên môn giảng dạy Tài nguyên đất đai; Định giá đất, bất động sản; Biến đổi khí hậu
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2015), Kỹ sư (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (TOEIC: 660)
Chuyên ngành đào tạo Quản lý đất đai
Địa chỉ 3/71 Tôn Thất Thiệp, thành phố Huế
Điện thoại 0979 391 766
Email duongquocnon@huaf.edu.vn
Công trình 12 Đề tài3 Sách & Giáo trình34 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 13:21:11 18-04-2018