Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đỗ Diên
Giới tính Nam
Năm sinh 1963
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá học
Chuyên môn giảng dạy Hóa Polyme, Hóa Keo, Hóa Lý
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (1997)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 6/26 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543849826; 0914418905
Email do_dien17@yahoo.com
Công trình 3 Sách & Giáo trình11 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 13:39:44 08-06-2016