Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Viết Nhân Hào
Giới tính Nam
Năm sinh 1983
Đơn vị Khoa Vật lý
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý hạt nhân, Vật lý Thiên Văn, Plasmas và Nguyên Tử
Chuyên môn giảng dạy Vật lý hạt nhân, Vật lý lý thuyết, Vật lý cho y học.
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN), Pháp văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Địa chỉ 15/16, Văn Cao, phường Xuân Phú, Tp. Huế
Điện thoại +84(0)905268519
Email https://sites.google.com/site/tvnhanhao/
Công trình 5 Đề tài20 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 19:08:40 25-05-2018