Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Phi Hải
Giới tính Nam
Năm sinh 1988
Đơn vị Khoa Giáo dục Chính trị
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT
Chuyên môn giảng dạy Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường THPT
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử
Địa chỉ 44 Tôn Thất Cảnh - p. An Đông - TP Huế
Điện thoại 01227467077
Email phihai2907@gmail.com
Công trình 2 Đề tài2 Sách & Giáo trình12 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:18:31 14-07-2017