Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Bùi Đình Hợi
Giới tính Nam
Năm sinh 1983
Đơn vị Khoa Vật lý
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết các chất đông đặc (condensed matter): cấu trúc và các tính chất quang, điện, từ của bán dẫn và các hệ vật liệu thấp chiều (hố lượng tử, siêu mạng, dây lượng tử, graphene và các cấu trúc đơn lớp nguyên tử tương tự graphene)
Chuyên môn giảng dạy Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2015)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Địa chỉ
Điện thoại
Email buidinhhoi@gmail.com/buidinhhoi@hueuni.edu.vn
Công trình 5 Đề tài40 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 07:29:34 03-01-2018