Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Hồ Thị Quỳnh Anh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1989
Đơn vị Khoa Y tế công cộng
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Y học Gia đình, truyền thông - giáo dục sức khoẻ
Chuyên môn giảng dạy Y học Gia đình
Chức danh
Bằng cấp Bác sĩ (2013)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Y học dự phòng
Địa chỉ 156 Nguyễn Trãi, TP Huế
Điện thoại 0543 826655
Email qanhleho@huefmc.com
Công trình 6 Đề tài2 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:55:27 05-09-2017