Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Dương Thị Hương
Giới tính Nữ
Năm sinh 1984
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu CNTY
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức Nghiên cứu viên
Ngoại ngữ Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Chăn nuôi động vật
Địa chỉ
Điện thoại
Email duongthihuong@huaf.edu.vn
Công trình 2 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 19:54:49 04-05-2018