Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đoàn Thị Thanh Thảo
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ thực phẩm
Chuyên môn giảng dạy Công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2014)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS: 6.0)
Chuyên ngành đào tạo Công nghệ sinh học thực phẩm
Địa chỉ 102 Phùng Hưng, TP Huế
Điện thoại 0905710991
Email doanthithanhthao@huaf.edu.vn
Công trình 4 Đề tài5 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:57:36 27-02-2018