Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Châu Võ Trung Thông
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý; quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Chuyên môn giảng dạy Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường
Địa chỉ 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Điện thoại 0962000951
Email chauvotrungthong@huaf.edu.vn
Công trình 6 Đề tài6 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:18:50 18-06-2018