Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Hoàng Yến
Giới tính Nữ
Năm sinh 1986
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý
Chuyên môn giảng dạy Vật lý Chất rắn
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Công trình 3 Đề tài1 Sách & Giáo trình11 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:06:13 16-07-2018