Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Võ Thanh Tùng
Giới tính Nam
Năm sinh 1979
Đơn vị Khoa Vật lý
Khoa/Phòng/Ban Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Vật lý
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh Phó giáo sư (2015)
Bằng cấp Tiến sĩ (2009)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C), Nga văn (C)
Chuyên ngành đào tạo KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Địa chỉ 22/8 Hà Nội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 0543846227; 0905460606
Email vothanhtungdhkh@gmail.com
Công trình 5 Đề tài1 Sách & Giáo trình40 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 21:38:04 12-06-2016