Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Đặng Xuân Tín
Giới tính Nam
Năm sinh 1964
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá học
Chuyên môn giảng dạy Hóa học Vô cơ
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (1992)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ Hương Vinh, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email xuantin0764@yahoo.com.vn
Công trình 3 Đề tài14 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 13:02:26 05-11-2013