Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Ngọc Tuyền
Giới tính Nam
Năm sinh 1967
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Tổ Giáo vụ - Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá học Vật liệu
Chuyên môn giảng dạy Hóa học Vô cơ
Chức danh Phó giáo sư (2013)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Hoá vô cơ
Địa chỉ 2/100 Đặng Huy Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email trntuyen@gmail.com
Công trình 10 Đề tài1 Sách & Giáo trình43 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:59:35 29-03-2018