Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Thị Hòa
Giới tính Nữ
Năm sinh 1975
Đơn vị Khoa Hóa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Hoá học
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2014), Thạc sĩ (2003)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Hoá lý thuyết và hoá lý
Địa chỉ 16/5 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email lethihoachem@gmail.com
Công trình 6 Đề tài2 Sách & Giáo trình22 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:27:48 16-11-2017