Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Năm sinh 1981
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Thực vật vùng cát, Thực vật thủy sinh
Chuyên môn giảng dạy Thực vật học
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Sinh thái học
Địa chỉ 4/33 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email thuyhang80vn@yahoo.com
Công trình 7 Đề tài2 Sách & Giáo trình15 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:15:21 08-05-2018