Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Đình Trung
Giới tính Nam
Năm sinh 1982
Đơn vị Khoa Sinh học
Khoa/Phòng/Ban Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Đa dạng về Động vật thủy sinh (cá, động vật nổi, động vật đáy, côn trùng ở nước); Chỉ thị sinh học môi trường nước; Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Chuyên môn giảng dạy Động vật thủy sinh, Chỉ thị sinh học môi trường nước
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2012)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Động vật học
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email Hoangtrung_na_0208@yahoo.com
Công trình 11 Đề tài5 Sách & Giáo trình60 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:45:32 22-05-2018