Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hoàng Ngô Tự Do
Giới tính Nam
Năm sinh 1976
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Địa chất công trình - Địa chất thủy văn - Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Địa mạo học, Trầm tích Đệ tứ, Địa chất thủy văn, GIS ứng dụng, Địa thống kê.
Chuyên môn giảng dạy Địa mạo và Trầm tích Đệ tứ. Thủy địa hóa và Nước khoáng. Bản đồ số. Tin học ứng dụng. Quản lý và Bảo vệ tài nguyên nước.
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2017), Thạc sĩ (2004)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Địa chất học
Địa chỉ 10 Đoàn Thị Điểm, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email hoangngotudo@gmail.com
Công trình 36 Đề tài1 Sách & Giáo trình80 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 21:11:17 12-07-2018