Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Quang Tuấn
Giới tính Nam
Năm sinh 1977
Đơn vị Khoa Địa lý - Địa chất
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Tài nguyên và môi trường - Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Địa lý tự nhiên, Bản đồ, Viễn thám, GIS và GPS
Chuyên môn giảng dạy Địa lý Tài nguyên và Môi trường, Bản đồ, Viễn thám, GIS, GPS, ứng dụng GIS trong đánh giá tổng hợp các dạng tài nguyên thiên nhiên và môi trương; đánh giá rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2014), Thạc sĩ (2005), Cử nhân (2001)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Địa lý tự nhiên
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email nguyenquangtuan@hueuni.edu.vn
Công trình 29 Đề tài2 Sách & Giáo trình76 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 15:07:36 10-07-2018