Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Hồ Thế Hà
Giới tính Nam
Năm sinh 1955
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Văn học Việt Nam, Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy Văn học Việt Nam hiện đại, Thơ Việt Nam hiện đại, Phân tâm học và văn học, Thi pháp học, Tiếp nhận văn học.
Chức danh Phó giáo sư (2005)
Bằng cấp Tiến sĩ (2000)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Văn học Việt Nam
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email hotheha55@yahoo.com.vn
Công trình 8 Đề tài17 Sách & Giáo trình64 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 16:51:06 27-06-2015