Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Tuấn Anh
Giới tính Nam
Năm sinh 1981
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Kiến trúc cơ sở - Khoa Kiến trúc - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Climate change adaptation, climate resilient housing, post-disaster housing reconstruction, cultural appropriateness of resilient housing, community participation and consultation, urban risk and resilience
Chuyên môn giảng dạy Housing, Building Design, Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation, Inclusive Growth, Community Development
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2015), Thạc sĩ (2008), Cử nhân (2004)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS: 6.5)
Chuyên ngành đào tạo Kiến trúc và quy hoạch
Địa chỉ 3/175 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email ttuananh81@gmail.com
Công trình 8 Đề tài3 Sách & Giáo trình9 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:51:42 14-11-2017