Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Dương Thành Chung
Giới tính Nam
Năm sinh 1984
Đơn vị Trường Đại học Khoa học
Khoa/Phòng/Ban Bộ môn Kỹ thuật môi trường - Khoa Môi trường - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
Lĩnh vực nghiên cứu Kỹ Thuật môi trường
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email thanhchung@hueuni.edu.vn
Công trình 12 Đề tài2 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 15:58:04 13-06-2018