Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Hữu Tuấn
Giới tính Nam
Năm sinh 1972
Đơn vị Khoa Du lịch
Khoa/Phòng/Ban Ban Chủ nhiệm khoa - KHOA DU LỊCH
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế Môi trường; Kinh tế Du lịch
Chuyên môn giảng dạy Kinh tế môi trường; Phương pháp nghiên cứu; Định giá môi trường; Phân tích chi phí- lợi ích.
Chức danh Phó giáo sư (2015)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo Kinh tế học
Địa chỉ 03 Lê Đại Hành, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email tuantranhuu@yahoo.com
Công trình 16 Đề tài18 Sách & Giáo trình29 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:15:13 18-05-2018