Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Bửu Nam
Giới tính Nam
Năm sinh 1953
Đơn vị Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Văn Học Phương Tây, Văn Học Nước Ngoài, Các Lý Thuyết Văn Học, Văn Học So Sánh
Chuyên môn giảng dạy Văn Học Phương Tây, Văn Học Nước Ngoài, Các Lý Thuyết Văn Học, Văn Học So Sánh
Chức danh Phó giáo sư (2002)
Bằng cấp Tiến sĩ (1991)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C), Pháp văn (C), Nga văn (A), Tiếng Đức (A)
Chuyên ngành đào tạo Văn học nước ngoài
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email buupham@dng.vnn.vn
Công trình 2 Đề tài17 Sách & Giáo trình71 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 17:22:25 02-11-2015