Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Thanh Bồn
Giới tính Nam
Năm sinh 1957
Đơn vị Ban Giám hiệu
Khoa/Phòng/Ban Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học Đất, Quản lý Đất, Nông học
Chuyên môn giảng dạy Khoa học Đất, Quản lý Đất, Nông học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (1999)
Ngạch công chức Giảng viên chính
Ngoại ngữ Anh văn (C), Nga văn (B)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học đất
Địa chỉ 93 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 054-530762
Email lethanhbon@yahoo.com
Công trình 4 Đề tài5 Sách & Giáo trình20 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 17:28:01 23-09-2016