Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Huỳnh Văn Chương
Giới tính Nam
Năm sinh 1973
Đơn vị Ban Giám đốc
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Đánh giá đất đa tiêu chí (Land evaluation), Quản lý tài nguyên đất tổng hợp (Intergrated Land Resources Management)
Chuyên môn giảng dạy Đại học: Đánh giá đất (Land evaluation), Quản lý tài nguyên đất (Land resource managemengt); Cao học: Đánh giá đất đa tiêu chí, Quản lý Tài nguyên đất tổng hợp
Chức danh Phó giáo sư (2012)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007), Thạc sĩ (2000), Kỹ sư (1996)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học đất
Địa chỉ 03 Lê Lợi, TP Huế
Điện thoại 0234.3936.102
Email huynhvanchuong@hueuni.edu.vn
Công trình 15 Đề tài8 Sách & Giáo trình100 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 04:14:46 03-12-2017