Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Huỳnh Văn Chương
Giới tính Nam
Năm sinh 1973
Đơn vị Ban Giám đốc
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Đánh giá đất đa tiêu chí, Hệ thống thông tin địa lý và hệ thống thông tin đất đai, Cơ sở dữ liệu đất đai, Quản lý và sử dụng đất hiệu quả và bền vững, Qui hoạch sử dụng đất
Chuyên môn giảng dạy Đại học: Đánh giá đất, Tài nguyên đất; Cao học: Đánh giá đất đa tiêu chí, Quản lý Tài nguyên đất tổng hợp, GIS for Agrculture and Environment (International Master Course)
Chức danh Phó giáo sư (2012)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007), Thạc sĩ (2000), Kỹ sư (1996)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Khoa học đất
Địa chỉ 102 Phùng Hưng, TP Huế
Điện thoại 0234 3536591
Email huynhvanchuong@huaf.edu.vn
Công trình 15 Đề tài8 Sách & Giáo trình100 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 08:09:06 28-10-2017