Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Lê Như Cương
Giới tính Nam
Năm sinh 1974
Đơn vị Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Khoa/Phòng/Ban Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Các nguyên nhân gây bệnh cây (Nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng,...), vi sinh vật ích trong nồng nghiệp Đấu tranh sinh học, Rau an toàn, Sinh thái học phân tử, Đa dạng sinh học
Chuyên môn giảng dạy Bệnh cây đại cương, Bệnh cây chuyên khoa, Bệnh cây nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, IPM, Sinh thái học bệnh cây, Vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp, Sức khỏe cây trồng và chất lượng nông sản.
Chức danh Phó giáo sư (2018)
Bằng cấp Tiến sĩ (2011), Thạc sĩ (2003), Kỹ sư (1998)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Bảo vệ thực vật
Địa chỉ Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email lecuong@huaf.edu.vn
Công trình 12 Đề tài4 Sách & Giáo trình38 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 00:06:13 25-05-2018