Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Đăng Hòa
Giới tính Nam
Năm sinh 1971
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Bảo vệ thực vật, Nông học
Chuyên môn giảng dạy Bảo vệ thực vật
Chức danh Giáo sư (2017), Phó giáo sư (2010)
Bằng cấp Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Bảo vệ thực vật
Địa chỉ Số 02, Đặng tất, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email trandanghoa@huaf.edu.vn
Công trình 40 Đề tài10 Sách & Giáo trình131 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 08:03:57 26-04-2018