Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Hữu Ngữ
Giới tính Nam
Năm sinh 1977
Đơn vị Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Natural Resources Management), Biến đổi khí hậu (Climate Change)
Chuyên môn giảng dạy Quy hoạch sử dụng đất (Land Use Planning), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (Master Planning), Regional Planning and Natural Resources Management.
Chức danh Phó giáo sư (2016)
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Quy hoạch
Địa chỉ Trường Đại học Nông Lâm Huế
Điện thoại 094-494-8585
Email nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn
Công trình 22 Đề tài8 Sách & Giáo trình135 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:41:39 23-06-2018