Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Vũ Hải
Giới tính Nam
Năm sinh 1973
Đơn vị Trường Đại học Nông lâm
Khoa/Phòng/Ban Tổ bộ môn Thú y học lâm sàng - Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Chăn nuôi - Thú y
Chuyên môn giảng dạy Chăn nuôi - Thú y
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2017), Thạc sĩ (2004)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (IELTS), Ngoại ngữ khác (CN)
Chuyên ngành đào tạo Thú y
Địa chỉ , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email hai.phanvu@huaf.edu.vn hoặc p.vuhai@uu.nl hoặc vu.phan@jcu.edu.au
Công trình 8 Đề tài2 Sách & Giáo trình26 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:13:04 20-06-2018