Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Thị Thu Hồng
Giới tính Nữ
Năm sinh 1976
Đơn vị Khoa Chăn nuôi - Thú y
Khoa/Phòng/Ban Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Nông nghiệp, Sinh học
Chuyên môn giảng dạy Tổ chức - Phôi thai học
Chức danh Phó giáo sư (2015)
Bằng cấp Tiến sĩ (2008), Cử nhân (1991)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Chăn nuôi
Địa chỉ 2A Kiệt 87 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email tranthithuhong@huaf.edu.vn
Công trình 11 Đề tài3 Sách & Giáo trình23 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:58:12 20-06-2018