Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Ngô Đắc Chứng
Giới tính Nam
Năm sinh 1953
Đơn vị Khoa Sinh học
Khoa/Phòng/Ban Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Lưỡng cư và Bò sát
Chuyên môn giảng dạy Động vật học, Sinh học đại cương, Sinh học phát triển, Giải phẫu so sánh động vật, Lưỡng thê- Bò sát
Chức danh Giáo sư (2012), Phó giáo sư (1996)
Bằng cấp Tiến sĩ (1991)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (C), Pháp văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Động vật học
Địa chỉ 280/11A Phan Bội Châu, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3823584; 0905.925.925
Email ngodacchung1153@gmail.com
Công trình 13 Đề tài12 Sách & Giáo trình118 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 14:40:43 16-05-2018