Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Phan Thị Phương Nhi
Giới tính Nữ
Năm sinh 1980
Đơn vị Khoa Nông học
Khoa/Phòng/Ban Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Khoa học cây trồng; Di truyền, chọn tạo giống cây trồng; Công nghệ sinh học thực vật
Chuyên môn giảng dạy Di truyền thực vật, Chọn giống cây trồng chuyên khoa
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Di truyền và chọn giống cây trồng
Địa chỉ 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email phanthiphuongnhi@huaf.edu.vn
Công trình 15 Đề tài5 Sách & Giáo trình54 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 09:20:42 12-06-2018