Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Đình Thi
Giới tính Nam
Năm sinh 1977
Đơn vị Khoa Nông học
Khoa/Phòng/Ban Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Sinh lý cây trồng & hạt giống; Nông nghiệp công nghệ cao; Nông nghiệp hữu cơ.
Chuyên môn giảng dạy Sinh lý thực vật, Sinh thái và Môi trường
Chức danh Phó giáo sư (2017)
Bằng cấp Tiến sĩ (2009), Thạc sĩ (2002)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo Sinh lý học thực vật
Địa chỉ 102 - Phùng Hưng, Thành phố Huế
Điện thoại
Email dinhthinl@yahoo.com/nguyendinhthi@huaf.edu.vn
Công trình 18 Đề tài6 Sách & Giáo trình78 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 13:53:22 16-07-2018