Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Đình Luyện
Giới tính Nam
Năm sinh 1965
Đơn vị Ban Giám hiệu
Khoa/Phòng/Ban Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu Hóa học
Chuyên môn giảng dạy Hóa phân tích
Chức danh Phó giáo sư (2009)
Bằng cấp Tiến sĩ (1999)
Ngạch công chức Giảng viên cao cấp
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Hoá phân tích
Địa chỉ Số 20 Kiệt 66 Xuân Diệu, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại 3887288; 0914145065
Email luyensph@yahoo.com
Công trình 7 Đề tài2 Sách & Giáo trình79 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 05:07:10 15-01-2018