Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Trần Nam Thắng
Giới tính Nam
Năm sinh 1975
Đơn vị Khoa Lâm nghiệp
Khoa/Phòng/Ban Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Lĩnh vực nghiên cứu Lâm nghiệp cộng đồng, quản lý lưu vực tổng hợp, bảo tồn đa dạng sinh học, chi trả phí dịch vụ môi trường rừng
Chuyên môn giảng dạy Bảo tồn Đa dạng sinh học, Quản lý lưu vực tổng hợp, Kinh tế tài nguyên, Quy hoạch du lịch sinh thái, Phương pháp nghiên cứu khoa học
Chức danh
Bằng cấp Tiến sĩ (2011)
Ngạch công chức Giảng viên
Ngoại ngữ Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng
Địa chỉ 1/107 Phùng hưng - Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email trannamthang@gmail.com
Công trình 4 Đề tài21 Sách & Giáo trình49 Bài báo
Lần đăng nhập gần đây nhất 10:12:25 27-12-2017