Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
Tìm thấy: 302 Kết quả

Lê A
Tiến sĩ (1981)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Tạ Nhân Aí
Tiến sĩ (2010)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Nguyễn Hữu Ân
Thạc sĩ (1999)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Trần Thị Mai An
Thạc sĩ (0000)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Trần Thị Xuân An
Thạc sĩ (1996)
Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Nguyễn Huy Anh
Tiến sĩ (2015)
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Văn Diệu Anh
Thạc sĩ (2008)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Huỳnh Công Bá
Tiến sĩ (1996)
Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Trịnh Thị Hà Bắc
Thạc sĩ (1999)
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Đoàn Văn Ban
Tiến sĩ (1978)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Lê Văn Bàng
Chuyên ngành đào tạo: SỨC KHỎE
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Trần Hải Bằng
Thạc sĩ (2007)
Chuyên ngành đào tạo: Hoá hữu cơ
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Đỗ Bang
Tiến sĩ (1993)
Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Nguyễn Đình Bảo
Thạc sĩ (2004)
Chuyên ngành đào tạo: Địa vật lý
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Vũ Đình Bảy
Tiến sĩ (2017)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Trần Hữu Bina
Cử nhân (0000)
Chuyên ngành đào tạo: SỨC KHỎE
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Lê Trần Bình
Tiến sĩ (1977)
Chuyên ngành đào tạo: 
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
NGUYỄN THANH BÌNH
Thạc sĩ (1994)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Nguyễn Thanh Bình
Tiến sĩ (2001)
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
Nguyễn Văn Bình
Tiến sĩ (1999)
Chuyên ngành đào tạo: Hoá hữu cơ
Đơn vị: Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Chi tiết 
 
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>