Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Urban land grab or fair urbanization? Compulsory land acquisition and sustainable livelihoods in Hue, Central Vietnam
Tác giả Nguyễn Quang Phục (chủ biên)
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2015
Nhà xuất bản Eburon
Lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI
File đính kèm