Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình SÀNG LỌC VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT
Tác giả Cao Ngọc Thành (chủ biên)Nguyễn Vũ Quốc Huy (chủ biên)
Loại Sách, Giáo trình Sách chuyên khảo
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực Y HỌC LÂM SÀNG
File đính kèm