Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Cơ sở giải tích
Tác giả Trương Văn Thương
Loại Sách, Giáo trình Giáo trình
Năm xuất bản 2016
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
File đính kèm