Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 12
Tác giả Vũ Đình Bảy (chủ biên)Đặng Xuân Điều,  Đỗ Văn Khải
Loại Sách, Giáo trình Loại khác
Năm xuất bản 2017
Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm