Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tên sách, giáo trình Marketing căn bản
Tác giả Tống Viết Bảo Hoàng
Loại Sách, Giáo trình Giáo trình
Năm xuất bản 2015
Nhà xuất bản NXB Đại học Huế
Lĩnh vực KINH TẾ VÀ KINH DOANH
File đính kèm