Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Sách, Giáo trình 
Tìm thấy: 948 Kết quả

Nhiều tác giả (chủ biên), Trương Thị YếnTiếp cận lịch sử, văn hóa VIệt Nam và thế giới. NXB Thuận Hoá , 2017
Trần Nam Thắng (chủ biên)Ngô Tùng Đức, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Nam. Kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng ở khu vực miền trung – từ lý thuyết đến thực tiễn. Kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng ở khu vực miền trung – từ lý thuyết đến thực tiễn , 2017
Trần Nam Thắng, Võ Văn Dự  (chủ biên). Tài liệu hướng dẫn nguyên tắc và kỹ năng xử lý một số tình huống trong thực thi pháp luật Lâm nghiệp. Tài liệu hướng dẫn nguyên tắc và kỹ năng xử lý một số tình huống trong thực thi pháp luật Lâm nghiệp , 2017
Đặng Văn Hồ (chủ biên), Đặng Thị Thùy Dương, Nguyễn Cửu Tuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Dương Hòa. NXB Chính trị Quốc gia , 2017
Lê Cung (chủ biên)Lê Thành Nam, Nguyễn Trung Triều. 60 năm học viện Hải Đức Nha Trang (1956-2016). Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh , 2016
Đặng Văn Hồ (chủ biên), Nguyễn Trung Chính, Ngô Kha. Lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Điền (1930 - 2005). NXB Chính trị Quốc gia , 2016
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>