Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Thống kê 
BIỂU THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT
Đơn vị
Số lượng GV
Số lượng NCV
Số lượng ThS
Số lượng TS
Số lượng TSKH
Số lượng PGS
Số lượng GS
1
Cơ quan Đại học Huế
20
0
43
18
0
8
0
2
Trường Đại học Khoa học
291
5
146
113
1
40
2
3
Trường Đại học Sư phạm
260
19
123
127
2
43
2
4
Trường Đại học Y dược
352
1
187
107
0
50
6
5
Trường Đại học Nông lâm
279
20
162
88
3
29
2
6
Trường Đại học Nghệ thuật
81
0
63
1
0
1
0
7
Trường Đại học Kinh tế
183
0
138
39
1
15
0
8
Trường Đại học Ngoại ngữ
189
0
137
32
0
4
0
9
Trường Đại học Luật
82
0
49
18
1
4
0
10
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
30
0
19
5
0
0
0
11
Khoa Du lịch
74
0
43
6
0
2
0
12
Khoa Giáo dục Thể chất
49
0
22
6
1
0
0
13
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
0
0
1
0
0
0
0
14
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
2
0
14
2
0
1
0
15
Trung tâm Học liệu
1
0
9
1
0
0
1
16
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0
0
1
0
0
0
0
17
Trung tâm Phục vụ Sinh viên
0
0
1
0
0
0
0
18
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
1
5
5
1
0
0
0
19
Viện Tài nguyên và Môi trường
2
14
14
2
0
1
0
20
Viện Công nghệ Sinh học
3
13
7
6
0
3
0
21
Nhà Xuất bản
0
0
2
0
0
0
0
22
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
275
15
125
92
4
39
6
Tổng cộng
2174
92
1311
664
13
240
19