Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Thống kê 
BIỂU THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT
Đơn vị
Số lượng GV
Số lượng NCV
Số lượng ThS
Số lượng TS
Số lượng TSKH
Số lượng PGS
Số lượng GS
1
Cơ quan Đại học Huế
18
0
43
17
0
7
0
2
Trường Đại học Khoa học
294
5
146
117
0
45
2
3
Trường Đại học Sư phạm
260
19
118
135
0
52
3
4
Trường Đại học Y dược
352
1
184
110
0
59
6
5
Trường Đại học Nông lâm
285
22
173
95
2
43
3
6
Trường Đại học Nghệ thuật
81
0
63
1
0
1
0
7
Trường Đại học Kinh tế
183
0
138
40
0
16
0
8
Trường Đại học Ngoại ngữ
188
0
136
33
0
4
0
9
Trường Đại học Luật
82
0
49
19
0
4
0
10
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
30
0
19
5
0
0
0
11
Khoa Du lịch
74
0
43
6
0
2
0
12
Khoa Giáo dục Thể chất
49
0
22
7
0
0
0
13
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
0
0
1
0
0
0
0
14
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
2
0
14
2
0
1
0
15
Trung tâm Học liệu
1
0
9
1
0
0
1
16
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0
0
1
0
0
0
0
17
Trung tâm Phục vụ Sinh viên
0
0
1
0
0
0
0
18
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
1
5
5
1
0
0
0
19
Viện Tài nguyên và Môi trường
2
14
14
2
0
1
0
20
Viện Công nghệ Sinh học
2
9
4
5
0
2
0
21
Nhà Xuất bản
0
0
1
1
0
0
0
22
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
277
15
125
97
4
39
7
Tổng cộng
2181
90
1309
694
6
276
22